{ Blogazine }
PROFILE

一個三字師奶的日常小記


總查看: 484,617
10 FANS
More

蘋果無花果甘荀水


查看: 32757|評論:

2018-1-17 10:55

摘要: 涼茶唔飲得...攪到個人勁燥底...經常反胃作嘔...攪到個咀好酸...張開咀總覺得自己有點臭味...飲多多水一樣解決唔到...只有...煲一煲較為正氣既飲品俾自己飲下...蘋果無花果甘荀水...蘋果三個...切件去芯...無花果四 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION