{ LIFESTYLE }
12 Sep 2019
張國榮63歲冥壽 唐唐單身至今只愛一人

912日,係哥哥張國榮63歲冥壽。不知不覺哥哥已經離開咗我地16年,而一直單身至今嘅唐鶴德(唐唐)依然惦記住愛人,凌晨係社交網站以《但願人長久》歌詞懷念哥哥。

每一年係哥哥的生忌同死忌,唐唐從來都銘記於心,每年都會用唔同方式悼念愛人。今年嘅41日(哥哥死忌),唐唐亦發佈咗同哥哥嘅歐遊合照,當時兩人臉上仍舊掛上幸福笑容,令人實在感到心酸。

張國榮
張國榮

「這夜闌靜處 獨看天涯星
每夜繁星不變 每夜長照耀

但願人沒變 願似星長久
每夜如星閃照 每夜常在

生日快樂 中秋節快樂」

唐唐以《但願人長久》嘅歌詞,道出自己對哥哥嘅愛從來無變過,每晚夜闌靜處依然會掛念佢。而唐唐依舊用緊哥哥舊電話號碼,16年嘅時間並無令佢淡忘過對哥哥嘅愛。網民都尊敬唐唐對哥哥情深義重,並係帖下留言悼念哥哥。

張國榮


source: instagram@dhttong

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION